STUPAVA MTB SPRINT 2020/2021

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

V cene štartovného je: Štartový baliček:

– štartové číslo
– občerstvenie v cieli (pivo, nealko od pepsi, polievka)

Fotka z ročníka 2020/2021

STUPAVA MTB SPRINT 2020/2021
Výsledky pretekov nájtede tu: Výsledky 2020/2021

Vyrába:

Floraservis spol. s r. o.
Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
tel./fax: +421 2 4371 2289
e-mail: floraservis@floraservis.sk
www.floraservis.sk

edícia FLORASERVIS
(privátne riešenie výrobku vo vlastnej edícii so súhlasom výrobcu Everstar)

Dadávateľ a výrobca kvapaliny Cyklostar originál:

Everstar s.r.o.
Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Česká republika
tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089
e-mail: everstar@everstar.cz
www.everstar.cz