cyklostar

CYKLOSTAR ORIGINÁL

Cyklostar je profesionálny, vysoko účinný a jedinečný prostriedok na čistenie a údržbu bicyklov s tradíciou od roku 1993. Ľahko, rýchlo a pohodlne odstraňuje nečistoty, oleje a mastnotu z povrchu nielen závodných špeciálov, ale aj všetkých bežných typov bicyklov. Je vhodný na rámy, súčasti a prevodové ústrojenstvo.

Maximálna účinnosť | Super šetrný k lakom a karbónovým dielom Jednoduchá aplikácia | Obsahuje inhibítory korózie
Vodou riediteľný | Biologicky odbúrateľný

Podporujeme

bike open fest logo
kralovskymtbmaraton logo
cyklomaratontololcianky logo
mtbsingletrackmaraton logo
cyklomaratondohnany logo

Použitie

CykloStar originál nastriekajte pomocou rozprašovača na znečistené miesta bicykla (prešmykovač, prehadzovač, pedále, rám). Nechajte pôsobiť aktívnu penu, prípadne na silno znečistených miestach rozotrite štetcom. Približne po 30 sec. až 5 min. opláchnite vodou. Po umytí nakonzervujte odporúčanými mazadlami. V prípade veľmi silného znečistenia postup opakujte. CykloStar originál je vhodný aj pre pračky reťazí.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby. Obsah: 500 ml, 1 l, 5 l.

cyklostar sprej

Zloženie

Zloženie podľa (ES) č. 648/2004: 5% alebo viac avšak menej než 15% neiontové povrchovo aktívne látky. Menej než 5% fosforečnany, aniontové povrchové aktívne látky, parfum, benzyl benzoate, citronellol, butylphenyl methylpropional, limonene, linalool, hexyl cinnamal, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone. H302 Škodlivý po požití. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážné poškodenie očí. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Nebezpečné zložky: 3-butoxypropan-2-ol CAS: 5131-66-8; Pyrofos-forečnan tetradraselný CAS: 7320-34-5; Alkyl polyglucoside CAS: 68515-73-1; alkohol C16-18 ethoxylovaný CAS: 68439-49-6

Upozornenie

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Vyrába:

Floraservis spol. s r. o.
Dorastenecká 37, 831 07 Bratislava, Slovenská republika
tel./fax: +421 2 4371 2289
e-mail: floraservis@floraservis.sk
www.floraservis.sk

edícia FLORASERVIS
(privátne riešenie výrobku vo vlastnej edícii so súhlasom výrobcu Everstar)

Dadávateľ a výrobca kvapaliny Cyklostar originál:

Everstar s.r.o.
Bludovská 18, 787 01 Šumperk, Česká republika
tel.: +420 583 301 070, fax: +420 583 301 089
e-mail: everstar@everstar.cz
www.everstar.cz