Zloženie

30% a viac voda, 5% alebo viac, avšak menej ako 15% neiontové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% fosforecnany, aniontove povrchovo aktívne látky, 1-butoxypropan-2-ol, parfem, Benzil, Benzoate, citronell Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal.

Upozornenie

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S 46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal aleob označenie.